Daerah pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada daerah dataran rendah sehingga hanya tanaman-tanaman tertentu yang tumbuh di daerah tersebut konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah konsep -

    Related articles2022 homerapp.com